Ngày: Tháng Mười Một 17, 2017

Sổ kế toán và hình thức sổ kế toán

Sổ kế toán và hình thức sổ kế toán

17/11/2017

Làm kế toán đồng khởi cũng phải quản lí khối lượng sổ sách rất đồ sộ. Vậy bạn phải làm thế nào để quản lí tốt, để làm đúng quy trình ghi sổ kế toán, và có phương pháp sửa sai sổ kế toán tốt? >>>>>> Xem thêm: Bài tập tổng quan về kế toán – […]

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

17/11/2017

Lãi hay lỗ của một doanh nghiệp được tính toán và xác định trên Tài khoản kế toán như thế nào? Là một kế toán viên, bạn cần hiểu những kiến thức cơ bản nhất ở nội dung này. >>>>> Xem thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 1.Tóm […]

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

17/11/2017

Làm sao để kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm được tốt, không bị sai sót? Bạn cần tính toán theo công thức như thế nào, phương pháp ra sao? Hãy theo dõi những nội dung bên dưới để hiểu vấn đề này. >>>>> Xem thêm: Chứng từ kế toán […]

Chứng từ và kiểm kê

Chứng từ kế toán và kiểm kê

17/11/2017

Kế toán là công việc phải làm rất nhiều trên chứng từ thực tế, kiểm kê là việc mà ngày nào các kế toán viên cũng phải thực hiện. Vì vậy, nếu bạn muốn trở thành kế toán giỏi bạn phải biết cách làm việc trên chứng từ kế toán và kiểm kê tài sản […]

Tính giá các đối tượng kế toán

Tính giá các đối tượng kế toán

17/11/2017

Việc tính giá là nghiệp vụ vô cùng quan đối với bất kì kế toán viên nào. Những nội dung lí thuyết về tính giá các đối tượng kế toán và ôn luyện phần kiến thức dưới dạng các bài tập sẽ giúp bạn hiểu sâu hơn vấn đề này. >>>>> Xem thêm: Tài khoản […]

tài khoản và ghi sổ kép

Tài khoản và ghi sổ kép

17/11/2017

Để hiểu rõ cách phân chia các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng nội dung kinh tế khi làm kế toán ở doanh nghiệp thông qua nội dung tóm tắt và hệ thống câu hỏi ôn luyện chuyên sâu dưới đây. >>>>> Xem thêm: Báo cáo kế toán của doanh nghiệp 1.Tóm tắt […]

Báo cáo kế toán của doanh nghiệp

Báo cáo kế toán của doanh nghiệp

17/11/2017

Báo cáo kế toán của doanh nghiệp hay nói một cách quen thuộc là báo cáo tài chính, đây là nội dung rất quan trọng trong phần Nguyên lí kế toán, hầu hết kế toán viên đều phải thuần thục công việc này. >>>>>> Xem thêm: Tổng quan về kế toán 1.Tóm tắt lý thuyết […]