Ngày: Tháng Một 20, 2018

Mức phạt nộp chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế

Mức phạt nộp chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin hồ sơ đăng ký thuế

20/01/2018

Khi doanh nghiệp của bạn chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy định sẽ bị xử phạt theo quy định của thông tư 166, mức độ nặng nhẹ tùy thuộc vào mức độ vi phạm. Vì vậy, […]

Không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế bị phạt như thế nào?

Không khai đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế bị phạt như thế nào?

20/01/2018

Khi doanh nghiệp không khai đủ các nội dung trong hồ sơ thuế, chắc chắn doanh nghiệp của bạn sẽ bị phạt. Còn mức phạt cụ thể đối với từng mức độ kê khai không đầy đủ như thế nào, bài viết dưới đây của Kỹ năng kế toán sẽ giải đáp giúp bạn vấn […]

Chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định bị xử phạt như thế nào?

Chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định bị xử phạt như thế nào?

20/01/2018

Đã liên quan đến thuế thì yếu tố về mặt thời gian là vô cùng quan trọng, nếu doanh nghiệp chậm nộp hồ sơ kê khai thuế so với thời hạn quy định cũng sẽ bị xử phạt với những mức độ khác nhau. Vậy cụ thể, quy định xử phạt khi chậm nộp hồ […]

Khai sai thuế bị phạt thế nào?

Khai sai thuế bị phạt như thế nào?

20/01/2018

Tình trạng khai sai thuế dẫn đến điền thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn là tình trạng không còn xa lạ trong nghề. Trong trường hợp đó doanh nghiệp sẽ bị xử phạt như thế nào? Tất cả những vấn đề xử phạt khi khai sai thuế đã […]