Ngày: Tháng Một 23, 2018

cách tính thuế thu nhập cá nhân

Cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất

23/01/2018

  Thuế thu nhập cá nhân là một nội dung khá phức tạp. Vì vậy để hiểu cách tính thuế thu nhập cá nhân, chúng ta cần hiểu những nội dung liên quan như thu nhập tính thuế, thuế suất,…. Và toàn bộ những thông tin về thuế thu nhập cá nhân, về cách tính […]

cách xử lí khi viết sai hóa đơn

Cách xử lí khi viết sai hóa đơn GTGT

23/01/2018

Hóa đơn là do cục thuế quản lí, vì vậy mọi trường hợp viết sai hóa đơn đều cần được xử lí theo đúng quy định của nhà nước. Ở bài viết này, Kỹ năng kế toán sẽ hướng dẫn bạn cách xử lí khi viết sai hóa đơn GTGT tùy theo từng trường hợp cụ […]

Cách ghi sổ kế toán theo phương pháp chứng từ ghi sổ

Cách ghi sổ kế toán theo phương pháp chứng từ ghi sổ

23/01/2018

Chứng từ là một trong bốn phương pháp ghi sổ kế toán phổ biến trong các doanh nghiệp. Là một kế toán, bạn cần có phương pháp chứng từ ghi sổ khoa học và hiệu quả. Bài viết dưới đây của Kỹ năng kế toán sẽ giới thiệu về đặc điểm của hình thức kế […]

kế toán tiền lương

Nội dung cơ bản của Kế toán tiền lương

23/01/2018

Để hiểu một cách tổng quát về những nội dung của Kế toán tiền lương, bài viết này của Kỹ năng kế toán sẽ tổng hợp lại những nội dung cơ bản nhất về kế toán tiền lương. Từ đó bạn có thể hình dung công việc của Kế toán tiền lương như thế nào. […]