Day: Tháng Một 24, 2018

Quy định về việc lập hóa đơn

Quy định về việc lập hóa đơn

24/01/2018

Khi lập hóa đơn, bạn cần biết những quy định về việc lập hóa đơn như nguyên tắc lập hóa đơn, cách ghi những nội dung thể hiện trên hóa đơn,.. mọi thông tin trên hóa đơn cần thật chính xác, bởi những thông tin này sẽ chịu sự quản lí trực tiếp từ cục […]

xử lí khi mất, cháy, hỏng hóa đơn

Cách xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn 

24/01/2018

Việc hóa đơn bị mất, chảy, hỏng không phải là trường hợp hiếm xảy ra. Điều quan trọng là chúng ta biết cách xử lí trong tình huống cháy, hỏng, hoặc mất hóa đơn. Ở bài viết này, Kỹ năng kế toán sẽ hướng dẫn bạn cách xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng […]

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất năm 2018

24/01/2018

Các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh đều phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp cho nhà nước. Vì vậy, Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) luôn là mối quan tâm hàng đầu vì doanh thu thực tế của doanh nghiệp sẽ liên quan trực tiếp đến mức thuế mà doanh nghiệp cần phải đóng. […]

những khoản phụ cấp không tính thuế thu nhập cá nhân

Các khoản phụ cấp không tính thuế thu nhập cá nhân

24/01/2018

Để tính được chính xác thuế thu nhập cá nhân của từng công nhân viên, kế toán viên cần biết một số khoản phụ cấp không tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định của nhà nước. Các khoản phụ cấp không tính thuế thu nhập cá nhân sẽ bị loại bỏ khi tính […]