Ngày: Tháng Một 27, 2018

hoàn thuế thu nhập cá nhân

Các trường hợp được hoàn thuế thu nhập cá nhân

27/01/2018

Để đảm bảo lợi ích cho người lao động trong doanh nghiệp, kế toán viên cần nắm rõ các trường hợp được hoàn thuế thu nhập cá nhân. >>>> Xem thêm: Các khoản phụ cấp không tính thuế thu nhập cá nhân 1.Điều kiện được hoàn thuế thu nhập cá nhân Các trường hợp được hoàn […]