Ngày: Tháng Hai 2, 2018

làm báo cáo tài chính

Kiểm tra sổ sách khi lên báo cáo tài chính

02/02/2018

Báo cáo tài chính là công việc hàng năm vô cùng quan trọng của một kế toán viên, vì thế trước khi làm báo cáo tài chính, chúng ta cần kiềm tra, rà soát lại sổ sách để tránh sai sót không đáng có xảy ra. >>>> Xem thêm: Hướng dẫn cách nộp báo cáo tài […]