Ngày: Tháng Tám 16, 2018

Hàng tồn kho

Hàng tồn kho là gì? Phương pháp hạch toán hàng tồn kho

16/08/2018

Hiểu bản chất của hàng tồn kho, hướng dẫn chi tiết cách hạch toán hàng tồn kho . Tính giá xuất kho vật liệu theo các phương pháp khác nhau sẽ có trong bài viết dưới đây 1. Khái niệm hàng tồn kho Hàng tồn kho là những tài sản: – Được giữ để bán trong […]