Ngày: Tháng Tám 17, 2018

Những điểm đáng chú ý về thuế GTGT năm 2018

Những điểm đáng chú ý về thuế GTGT năm 2018

17/08/2018

Những quy định về thuế giá trị gia tăng 2018 có sự thay đổi so với trước. Bài viết dưới đây sẽ chỉ ra những điểm đáng chú ý về thuế GTGT  I. Đối tượng không chịu thuế GTGT 1. Thuế GTGT đối với hoạt động vận chuyển hành khách công cộng bằng đường thủy Căn cứ văn bản số 4726/TCT-CS […]