Ngày: Tháng Chín 19, 2018

Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công

Hạch toán chi tiết chi phí sử dụng máy thi công theo Thông tư 200/2014

19/09/2018

Hiện nay với ngày càng nhiều những dự án lớn, quy mô rất lớn, cường độ thi cồn cao, nên việc sử dụng máy móc thi công ngày càng được các nhà thầu ưu tiên.Vì vậy chi phí sử dụng máy thi công là chi phí đặc thù của các doanh nghiệp trong lĩnh vực […]

Các phương pháp tính giá thành sản phẩm

Các phương pháp tính giá thành sản phẩm trong Doanh nghiệp

19/09/2018

Giá thành sản phẩm phản ánh toàn bộ kết quả sử dụng các khoản hao phí  về khối lượng công tác, sản phẩm, lao vụ hoàn thành, bao gồm chi phí liên quan đến quá trình sản xuất. Do có sự khác nhau cơ bảng giữa các đối tượng chi phí sản xuất và đối tượng […]