Ngày: Tháng Chín 21, 2018

Quy định xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ

Quy định xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

21/09/2018

Doanh nghiệp vừa và nhỏ được phân chia theo quy mô bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, và doanh nghiệp vừa.Việc xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa để nắm đặc điểm từng loại từ đó mà có kỹ năng quản trị kinh doanh phù hợp với từng loại DN, đồng thời […]