Ngày: Tháng Một 2, 2019

Điều kiện để chi phí lãi vay hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN

Điều kiện để chi phí lãi vay hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN

02/01/2019

Khoản chi phí lãi vay là khoản chi phí khá phổ biến, đa phần các doanh nghiệp hiện nay thường vay khá nhiều khoản để kinh doanh, hoặc đầu tư. Cũng giống như các khoản chi phí được trừ khác khi quyết toán thuế TNDN, chi phí lãi vay phải đáp ứng được các điều […]