Ngày: Tháng Một 5, 2019

Quy định chi phí công tác phí được ghi nhận hợp

Quy định chi phí công tác phí được ghi nhận hợp lý

05/01/2019

Mặc dù kể từ ngày Thông tư 96/2015/TT-BTC có hiệu lực – 6/8/2015 – công tác phí không còn bị khống chế mức trần (không quá 2 lần so với chi phí dành cho cán bộ – công chức) nhưng một số quy định về thuế vẫn còn ràng buộc khoản chi phí này. >>>Bài […]