Ngày: Tháng Một 7, 2019

Cách tăng chi phí hợp lý cho doanh nghiệp không cần hoá đơn

Cách tăng chi phí hợp lý cho doanh nghiệp không cần hoá đơn

07/01/2019

Để được hưởng tối đa khoản khấu trừ thuế, các kế toán cần tăng chi phí hợp lý càng nhiều càng tốt. Có rất nhiều cách để tăng chi phí hợp lý, tuỳ vào chế độ kế toán và tình hình hoạt động của Doanh nghiệp mà kế toán sẽ lựa chọn cách phù hợp […]