Ngày: Tháng Một 8, 2019

Điều kiện ghi nhận doanh thu hàng được trả lại

Điều kiện ghi nhận doanh thu hàng được trả lại

08/01/2019

Hầu hết các doanh nghiệp hiện nay đều có chính sách đổi trả hàng trong thời gian nhất định. Những trường hợp khách hàng trả lại hàng đã mua, doanh nghiệp sẽ phải xử lý như thế nào, ghi nhận doanh thu như thế nào cho đúng quy định. Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định về […]