Ngày: Tháng Một 21, 2019

Thời điểm xác định thuế GTGT mới nhất

Thời điểm xác định thuế GTGT mới nhất

21/01/2019

Đối với các hoạt động cung cấp hàng hoá, dịch vụ, xây dựng khi nào thì xác định thuế GTGT? Thời điểm xác định thuế GTGT là khi nào? Quy định về thời điểm xác định thuế GTGT được hướng dẫn cụ thể Điều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTC. >>>Xem thêm: Những điểm đáng chú ý […]