Ngày: Tháng Một 24, 2019

Phân biệt thuế suất 0%  với với không chịu thuế GTGT

Phân biệt thuế suất 0%  với không chịu thuế GTGT

24/01/2019

Thuế suất giá trị gia tăng là loại thuế gián thu. Các sản phẩm bạn tiêu dùng hàng ngày khi đi mua sắm trong các cưa hàng, siêu thị kèm theo biên lai hoá đơn đều có dòng chữ thuế GTGT bao nhiêu % ở dưới cùng. Thuế GTGT có nhiều mức thuế suất khác […]