Ngày: Tháng Hai 26, 2019

Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu

Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu

26/02/2019

Khoản giảm trừ doanh thu các khoản được điều chỉnh giảm trừ vào doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ phát sinh trong kỳ, gồm: Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại. >>>>> Bài viết được xem nhiều: Học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất Tài khoản […]