Ngày: Tháng Ba 28, 2019

Cách hạch toán các khoản tạm ứng

Cách hạch toán các khoản tạm ứng

28/03/2019

Các khoản tạm ứng của doanh nghiệp cho người lao động trong doanh nghiệp được phản ánh thông qua tài khoản 141. Khi hạch toán tài khoản này vào sổ sách cần lưu ý những nguyên tắc gì? Cách hạch toán ra sao? Các bạn cùng Kỹ năng kế toán tìm hiểu qua bài viết […]