Ngày: Tháng Tư 12, 2019

Thời điểm xác định thuế GTGT chuẩn nhất

Thời điểm xác định thuế GTGT chuẩn nhất

12/04/2019

Xác định thời điểm để xuất hoá đơn rất quan trọng đối với kế toán, vì hoá đơn là căn cứ để doanh nghệp thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của mình. Thời điểm để xuất hóa đơn GTGT được quy định tại Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC. Các bạn cùng tìm hiểu chi tiết […]