Ngày: Tháng Bảy 2, 2019

Phân bổ công cụ dụng cụ

Hướng dẫn cách phân bổ công cụ, dụng cụ

02/07/2019

Như thế nào là công cụ dụng cụ? Khi nào hạch toán là công cụ, dụng cụ; Thời gian phân bổ công cụ, dụng cụ; Cách phân bổ công cụ, dụng cụ như thế nào. Trong bài viết sau kỹ năng kế toán sẽ hướng dẫn chi tiết cách phân bổ công cụ dụng cụ. […]

Các mức xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán

Các mức xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán

02/07/2019

Các mức xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán được quy định đầy đủ và chi tiết trong nghị định 41/2018/NĐ-CP. Các bạn tham khảo và ghi nhớ để tránh mắc phải những sai phạm trong quá trình làm kế toán thực tế. Hành vi vi phạm Mức xử phạt 1. Vi phạm quy […]