Ngày: Tháng Bảy 11, 2019

Hướng dẫn định dạng trang và in ấn file Excel

Hướng dẫn định dạng trang và in ấn file Excel

Thao tác để in được file excel khá đơn giản, tuy nhiên để in được các bảng, file excel một cách đúng và đẹp thì sau khi hoàn thành bảng excel đó chúng ta cần biết những thao các cơ bản về định dạng trang in và cách in ấn. Để việc in ấn nhanh […]