Ngày: Tháng Bảy 12, 2019

Hạch toán hàng nhận về nhưng chưa có hóa đơn

Hạch toán hàng nhận về nhưng chưa có hóa đơn

12/07/2019

Theo nguyên tắc là khi doanh nghiệp nhận hàng về phải có hóa đơn về. Tuy nhiên trên thực tế có rất nhiều doanh nghiệp thương mại mua hàng hóa, nhận được hàng về nhưng vẫn chưa nhận được hóa đơn. Trong trường hợp này kế toán phải hạch toán như thế nào? Các bạn cùng […]

Xử lý vi phạm pháp luật về Thuế

Xử lý vi phạm pháp luật về thuế

12/07/2019

Việc xử lý vi phạm pháp luật về thuế được dựa trên các quy định của pháp luật thuế, pháp luật hải quan, pháp luật về xử phạt hành chính và pháp luật về hình sự theo nguyên tắc: kế toán online Các quy định xử lý vi phạm pháp luật về thuế – Các […]