Day: Tháng Bảy 18, 2019

Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

18/07/2019

Các trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế và các biện pháp cưỡng chế được quy định tại Thông tư số 215/2013/TT-BTC và thông tư số 87/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 215/2013/TT-BTC về trường hợp chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế, thời gian ban hành, phương thức gửi […]