Ngày: Tháng Mười Hai 4, 2019

Hướng dẫn chi tiết hạch toán chiết khấu thương mại

Hướng dẫn chi tiết hạch toán chiết khấu thương mại

04/12/2019

Chiết khấu thương mại là khoản chi phí khá thường xuyên trong các doanh nghiệp kinh doanh và sản xuất. Nó là một loại chiết khấu mà nhiều doanh nghiệp dùng để thu hút khách hàng mà doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn. Vậy chi […]