Day: Tháng Hai 5, 2020

Hướng dẫn sử dụng hàm Subtotal trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm Subtotal trong excel

05/02/2020

Hàm Subtotal trong Excel có nhiệm vụ để tính tổng phụ trong danh sách hoặc cơ sở dữ liệu. Trong trường hợp này, “tổng phụ” (subtotal) không phải tổng các con số trong 1 dãy ô xác định. Các hàm Excel khác được thiết kế chỉ để thực hiện 1 chức năng nhất định, nhưng […]

bảo hiểm y tế

Một số điểm đáng chú ý của bảo hiểm y tế

05/02/2020

Bảo hiểm y tế là một trong những loại hình bảo hiểm buộc người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia khi giao kết hợp đồng lao động. Cùng Kỹ năng kế toán tìm hiểu một số điểm đáng chú ý của bảo hiểm y tế nhé! 1. Mức đóng bảo […]