Ngày: Tháng Hai 24, 2020

ưu đãi thuế suất thuế TNDN

Những trường hợp ưu đãi thuế suất thuế TNDN năm 2020

24/02/2020

Thuế suất thuế TNDN là mức thuế mà doanh nghiệp phải nộp trên một đơn vị khối lượng chịu thuế. Hiện nay mức thuế suất thuế thuế thu nhập doanh nghiệp đang được áp dụng tại Việt Nam là 20% với các ngành bình thường và ở một số ngành đặc thù, mức thuế suất TNDN có các mức khác nhau Tuy nhiên, […]