Ngày: Tháng Năm 20, 2020

những khoản phải đóng và không phải đóng BHXH

Các khoản phải đóng BHXH và các khoản không phải đóng BHXH

20/05/2020

Các chính sách của Bảo hiểm xã hội nhằm mục đích đảm bảo đời sống vật chất, an sinh xã hội cho người dân. Khi tham gia BHXH người dân sẽ được hỗ trợ khi ốm đau, thai sản và hưu trí. Vậy có những khoản nào phải đóng BHXH và những khoản nào không […]