Ngày: Tháng Tư 2, 2021

ban-giao-so-sach-ke-toan-cu-va-moi

Bàn giao sổ sách kế toán cũ và mới

02/04/2021

Khi nghỉ việc, kế toán cần bàn giao lại các sổ sách cho kế toán mới. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn đọc cách bàn giao sổ sách kế toán cũ và mới Bàn giao sổ sách kế toán cũ và mới Thứ nhất: Bạn nên yêu cầu bàn giao toàn bộ quyền […]