Ngày: Tháng Năm 21, 2021

quy-doi-thue-gtgt-ra-viet-nam-dong

Quy đổi thu nhập chịu thuế TNCN ra đồng Việt Nam

21/05/2021

Trường hợp Công ty trả thu nhập cho người lao động nước ngoài bằng ngoại tệ thì phải quy đổi thu nhập chịu thuế TNCN thành đồng Việt Nam để khấu trừ, kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ giá thực tế mua vào của ngân hàng thương mại, tổ chức […]