Author: Ban quản trị

Hệ thống bài tập về tài khoản và ghi sổ kép

Hệ thống bài tập về tài khoản và ghi sổ kép

15/12/2017

Bài tập về tài khoản kế toán và ghi sổ kép kế toán được Kỹ năng kế toán tổng hợp tại đây nhằm giúp các bạn học viên đang theo học kế toán có nguồn thông tin cụ thể, thiết thực tại doanh nghiệp để thực hành nhiều hơn. Hệ thống bài tập về tài khoản […]

hệ thống bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp

Hệ thống bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp

15/12/2017

Báo cáo kế toán của doanh nghiệp là công việc mà dù ở bất cứ công ty nào các bạn cũng cần phải làm hàng năm và nó cũng là vấn đề rất phức tạp và khó khăn nữa. Vì vậy những bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp mà Kỹ năng […]

Hệ thống bài tập tổng quan về kế toán

Hệ thống bài tập tổng quan về kế toán

15/12/2017

Bạn đang tìm hiểu nội dung lí thuyết về tổng quan kế toán nhưng muốn hiểu sâu hơn về nội dung này? Hệ thống bài tập dưới đây bao gồm cả bài tập có lời giải và bài tập tự giải sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn kiến thức tổng quan về kế toán. >>>>>>Xem […]

căn cứ tính thuế với thu nhập từ đầu tư vốn

Căn cứ tính thuế với thu nhập từ đầu tư vốn

08/12/2017

Các khoản thu nhập từ đầu tư vốn được xem là căn cứ tính thuế.Vây cụ thể cách tính thuế đó áp dụng như thế nào. các bạn quan tâm tham khảo bài viết nghiệp vụ chi tiết tai đây nhé.  >>> Xem thêm: Bài tập về sổ kế toán và hình thức sổ kế toán […]

Bài tập về sổ kế toán và hình thức sổ kế toán

Bài tập về sổ kế toán và hình thức sổ kế toán – bài 2 tự giải

07/12/2017

>>>>> Xem thêm: Bài tập về sổ kế toán và hình thức sổ kế toán – bài 1 tự giải Tại công ty TNHH sản xuất và thương mại Tâm Hạnh hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có các số liệu liên […]

Bài tập về sổ kế toán và hình thức sổ kế toán

Bài tập về sổ kế toán và hình thức sổ kế toán – bài 1 tự giải

07/12/2017

>>>>> Xem thêm: Bài tập về sổ kế toán và hình thức sổ kế toán – bài 1 có lời giải Tại một doanh nghiệp đầu tháng có tình hình tài sản và nguồn vốn như sau: – Tài sản thiếu                             […]

Hệ thống bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

Bài tập về sổ kế toán và hình thức sổ kế toán – bài 1 có lời giải

07/12/2017

>>>>> Xem thêm: Hệ thống bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh Tại một doanh nghiệp có số liệu đầu kỳ của các tài khoản được kế toán tập hợp như sau: – Tiền mặt                                                  100.000.000 đồng – Vay ngắn hạn                                          200.000.000 đồng – Tiền gửi ngân hàng                                 300.000.000 […]

kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

Bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh – bài 5 tự giải

07/12/2017

>>>>> Xem thêm: Bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh – bài 4 tự giải  Công ty TNHH Hoàng Minh kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, xuất kho theo phương pháp nhập […]