Tác giả: Biên tập viên

Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương

Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương năm 2019

18/12/2018

Doanh nghiệp muốn sử dụng thang bảng lương cho nhân viên, NLĐ của mình, trước tiên phải đăng ký thang bảng lương với cơ quan có thẩm quyền, sau khi được phê duyệt mới được cho áp dụng để tính lương. Bài viết sau đây kỹ năng kế toán sẽ hướng dẫn thủ tục xây […]

Các loại chứng từ cần in cuối năm và cách lưu trữ

Các loại chứng từ cần in cuối năm và cách lưu trữ

17/12/2018

Sau khi kết thúc năm tài  chính, hoàn thành xong các báo cáo, kế toán cần phải in những chứng từ, sổ sách để lưu trữ và phục vụ cho công việc kiểm tra đối chiếu sau này và phục vụ cho quyết toán thuế. Sau đây kỹ năng kế toán sẽ cung cấp thông […]

Hướng dẫn cách ghi sổ Nhật Ký chung trên excel

Hướng dẫn cách ghi sổ Nhật Ký chung trên excel

14/12/2018

Ghi sổ bằng hình thức Nhật ký chung là tất cả các Nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều phải được ghi vào sổ Nhật Ký Chung, theo trình tự theo trình tự thời gian phát sinh và theo nội dung kinh tế của nghiệp vụ đó. Các số liệu trên các sổ Nhật ký […]

Hạch toán tài khoản 214 – Khấu hao TSCĐ

Hạch toán tài khoản 214 – Khấu hao TSCĐ

14/12/2018

Tài khoản 214 dùng để phản ánh tình hình tăng giảm giá trị  hao mòn và giá trị hao mòn luỹ kế của các loại TSCĐ và bất động sản (BĐS) đầu tư trong quá trình sử dụng do trích khấu hao TSCĐ, BĐS đầu tư và những khoản tăng, giảm hao mòn khác của […]

Hướng dẫn hạch toán phân bổ công cụ dụng cụ

Hướng dẫn hạch toán phân bổ công cụ dụng cụ

13/12/2018

Công cụ dụng cụ mua về sẽ được phân bổ để sử dụng trong mức thời gian thực tế mà doanh nghiệp sử dụng. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn chi tiết các phương pháp tính và hạch toán phân bổ công cụ dụng cụ. Các bạn cũng tham khảo nhé. 1. Như thế […]

Hạch toán thuế thu nhập hoãn lại

Hạch toán thuế thu nhập hoãn lại

11/12/2018

Hướng dẫn hạch toán chi tiết tài khoản thuế thu nhập hoãn lại. Các bạn cùng tham khảo bài viết sau nhé. >>>Bài viết xem nhiều: Học kê toán thực hành ở đâu tốt nhất Hà Nội 1. Mục đích Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, […]

Mức phạt khi không quyết toán thuế

Mức phạt khi không quyết toán thuế

11/12/2018

Các tổ chức, cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm đóng thuế thu nhập cá nhân mà không đóng và quyết toán thuế TNCN thì có bị làm sao không? Nếu bị phạt thì mức phạt là […]

Đăng ký, ngừng sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP

03/10/2018

Từ ngày 01 tháng 10 năm 2018 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của chính phủ ban hành ngày 12/09/2018 chính thức có hiệu lực thi hành. Việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và ngừng đăng ký hóa đơn […]