Xử Lý Hóa Đơn – Chứng Từ

hóa đơn điện tử

Mở rộng nhiều đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/01/2018

23/02/2018

Sự phát triển của ngành công nghệ thông tin cũng như nhu cầu trao đổi thông tin ngày càng lớn khiến dịch vụ hóa đơn điện tử trong ngành kế toán cũng phát triển mạnh mẽ. Từ đó đối tượng được sử dụng hóa đơn điện tử cũng được mở rộng ngày càng nhiều. Cụ […]

kê khai hóa đơn bị bỏ sót

Kê khai sót hóa đơn phải xử lí thế nào?

09/02/2018

Khi kê khai hóa đơn, nếu kế toán viên kê khai sót hóa đơn thì cần phải có cách xử lí theo đúng quy định của Bộ Tài chính. Vậy cụ thể khi kê khai sót hóa đơn phải xử lí như thế nào? Bài viết này của Kỹ năng kế toán sẽ hướng dẫn […]

cách viết hóa đơn giá trị gia tăng

Quy định về việc lập hóa đơn

24/01/2018

Khi lập hóa đơn, bạn cần biết những quy định về việc lập hóa đơn như nguyên tắc lập hóa đơn, cách ghi những nội dung thể hiện trên hóa đơn,.. mọi thông tin trên hóa đơn cần thật chính xác, bởi những thông tin này sẽ chịu sự quản lí trực tiếp từ cục […]

xử lí khi mất, cháy, hỏng hóa đơn

Cách xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn 

24/01/2018

Việc hóa đơn bị mất, chảy, hỏng không phải là trường hợp hiếm xảy ra. Điều quan trọng là chúng ta biết cách xử lí trong tình huống cháy, hỏng, hoặc mất hóa đơn. Ở bài viết này, Kỹ năng kế toán sẽ hướng dẫn bạn cách xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng […]