Kế toán phải trả người lao động

Phải trả người lao động là những khoán phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho người lao động của doanh nghiệp như là tiền lương, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội và các khoản phải trả khác thuộc về thu nhập của người lao động.
Kế toán để làm tốt được phần này phải nắm rõ được các khoản phải trả người lao động nêu trên, để tránh trường hợp làm bị chênh lệch số liệu, dẫn đến sai sót.

Tài khoản phải trả người lao động

Hạch toán tài khoản 334 – Phải trả người lao động theo thông tư 200/2014/TT-BTC

06/08/2018

Cách hạch toán Tài khoản 334 – Phải trả người lao động theo thông tư số 200/2014/TT-BTC như thế nào? Cách hạch toán Tài khoản 334 theo thông tư 200/2014/TT-BTC Có thay đổi gì khác so với thông  tư 133/2016/TT-BTC? Các bạn cùng Kĩ năng kế toán tìm hiểu nhé. >>>Xem thêm: Học kế toán […]