Kế Toán Tài Sản Cố Định

Phân biệt TSCĐ với CCDC

Phân biệt Tài sản cố định và Công cụ dụng cụ mới nhất

20/08/2018

Tài sản cố định và Công cụ dụng cụ giống nhau và khác nhau như thế nào? Các bạn cùng tìm hiểu bài viết sau để hiểu rõ hơn nhé. 1.Điểm giống nhau Nguyên giá của TSCĐ /CCDC phải được xác định một cách rõ ràng: hồ sơ về TSCĐ/CCDC được mua về với nguồn, […]

hướng dẫn làm thủ tục thanh lí tài sản cố định

Hướng dẫn làm thủ tục thanh lý tài sản cố định

08/02/2018

Trong trường hợp doanh nghiệp không còn nhu cầu sử dụng hoặc tài sản cố định hết giá trị sử dụng thì Kế toán cần làm thủ tục thanh lí tài sản cố định. Chắc chắn với những kế toán mới vào nghề thì làm thủ tục thanh lí tài sản cố định không phải […]

cho thuê tài chính

Hiểu như thế nào về công ty cho thuê tài chính?

29/01/2018

Công ty cho thuê tài chính là một khái niệm khá đặc biệt và mới mẻ. Trong bài viết này, Kỹ năng kế toán sẽ phân tích cụ thể để bạn hiểu thế nào là cho thuê tài chính? Công ty cho thuê tài chính là gì? Phải hiểu như thế nào cho đúng về […]

kế toán tài sản cố định

Kế toán tài sản cố định

22/01/2018

Kế toán tài sản cố định là một phần quan trọng trong nội dung kế toán tổng hợp. Là kế toán viên, bạn cần hiểu và phân biệt tài sản cố định (TSCĐ) hữu hình và Công Cụ dụng cụ, vô hình, TSCĐ thuê tài chính, từ đó biết cách quản lý tài sản cố […]