Kế Toán Tiền Lương

Điều kiện hưởng lương hưu

25/07/2018

Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định điều kiện hưởng lương hưu cho người lao động trong các trường hợp cụ thể như sau: I. Điều kiện hưởng lương hưu Trường hợp 1: Người lao động từ đủ 50 tuổi trở lên khi nghỉ việc được hưởng lương hưu nếu có đủ 20 năm đóng bảo hiểm […]

Đối tượng đóng bảo hiểm xã hội

Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định mới nhất

30/01/2018

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014 có hiệu lực thi hành từ 1/1/2016, từ 1/1/2018 sẽ có thêm một số đối tượng lao động được đóng BHXH bắt buộc và sự thay đổi đó được thể hiện như sau: >>>> Tham khảo thêm: Mức đóng bảo hiểm xã hội […]

mức đóng bảo hiểm xã hội mới nhất 2018

Mức đóng bảo hiểm xã hội theo quy định mới nhất

25/01/2018

Năm 2018, mức đóng bảo hiểm xã hội có chút điều chỉnh theo Quyết định 959/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 01/5/2017 quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2018.  >>>> Xem thêm: Nội dung cơ bản của Kế toán tiền lương Điểm điều chỉnh lớn nhất của quyết định số 595/QĐ-BHXH […]

kế toán tiền lương

Nội dung cơ bản của Kế toán tiền lương

23/01/2018

Để hiểu một cách tổng quát về những nội dung của Kế toán tiền lương, bài viết này của Kỹ năng kế toán sẽ tổng hợp lại những nội dung cơ bản nhất về kế toán tiền lương. Từ đó bạn có thể hình dung công việc của Kế toán tiền lương như thế nào. […]

Chi phí lương hợp lệ cần những hồ sơ gì

Chi phí lương hợp lệ cần những hồ sơ gì

21/11/2017

Chi phí lương luôn là một khoản chí phí không có hóa đơn, vì vậy Doanh nghiệp để đảm bảo tính hợp lý hợp lệ của khoản chi phí này cần phải chuẩn bị chứng từ hợp lý cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động để tránh trường hợp bị loại chi phí lương […]