Bài Tập

Để học tốt và nhớ nhanh được người học nên kết hợp vừa học lý thuyết vừa thực hành. Trong chuyên mục này chúng tôi sẽ đưa ra các bài tập đa dạng về các nghiệp vụ kế toán. Bài tập định khoản, tính toán để giúp việc học bảng hệ thống tài khoản nhanh hơn.
Các bải viết tại danh mục được chia làm 3 loại. Bài tập có lời giải, bài tập tự giải và tổng hợp các bài tập theo công việc kế toán, nghiệp vụ cụ thể.
Một mẹo nhỏ là các bạn hãy làm bài tập có lời giải trước để có cách làm đúng và cũng hiểu dẫn cách làm sau đó mới chuyển sang các bài tập tự giải. Sau khi hoàn thành các bài tập, chuyển sang tổng hợp lại kiến thức tại các bài tổng hợp bài tập.
Chúc các bạn thành công!

Bài tập về sổ kế toán và hình thức sổ kế toán - bài 1 có lời giải

Bài tập về sổ kế toán và hình thức sổ kế toán – bài 1 có lời giải

07/12/2017

>>>>> Xem thêm: Bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh – bài 5 tự giải Đề bài: Tại một doanh nghiệp có số liệu đầu kỳ của các tài khoản được kế toán tập hợp như sau: – Tiền mặt                                                  100.000.000 đồng – Vay ngắn hạn                                          200.000.000 đồng – […]

Bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh - bài 5 tự giải

Bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh – bài 5 tự giải

07/12/2017

>>>>> Xem thêm: Bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh – bài 4 tự giải  Công ty TNHH Hoàng Minh kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, xuất kho theo phương pháp nhập […]

Bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh - bài 4 tự giải

Bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh – bài 4 tự giải

07/12/2017

>>>> Xem thêm: Bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh – bài 3 tự giải Đề bài: Công ty TNHH Trường Thành kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, xuất kho theo phương […]

Bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh - bài 3 tự giải

Bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh – bài 3 tự giải

07/12/2017

>>>>> Tham khảo thêm: Bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh – bài 2 tự giải Đề bài: Tại công ty TNHH Hoàng Sa có các thông tin, số liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh trong kỳ được kế toán ghi nhận trong các tài liệu như […]

Bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh - bài 2 tự giải

Bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh – bài 2 tự giải

06/12/2017

>>>>> Xem thêm: Bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh – bài 1 tự giải Đề bài: Tại công ty Đồng Tâm có các thông tin, số liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh trong kỳ được kế toán ghi nhận trong các tài liệu như sau: Tài […]

Bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh - bài 1 tự giải

Bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh – bài 1 tự giải

06/12/2017

>>>>> Xem thêm: Bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh – bài 3 có lời giải Học kế toán là 1 hành trình dài, và những bài tập về nguyên lý kế toán trong đó là các bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả […]

Bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh - bài 3 có lời giải

Bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh – bài 3 có lời giải

06/12/2017

Luyện tập với bài tập kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh có lời giải được kỹ năng kế toán tổng hợp dưới đây >>>> Tham khảo thêm: Bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh – bài 2 có lời giải Bài tập về kế […]

Bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh - bài 2 có lời giải

Bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh – bài 2 có lời giải

06/12/2017

>>>>> Xem thêm: Bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh – bài 1 có lời giải Đề bài: Tại công ty TNHH Hoàng Lan có số liệu đầu kỳ của các tài khoản được kế toán tập hợp như sau: (Đơn vị tính: đồng) – Tiền mặt:                                               100.000.000 đồng […]