Bài Tập

Để học tốt và nhớ nhanh được người học nên kết hợp vừa học lý thuyết vừa thực hành. Trong chuyên mục này chúng tôi sẽ đưa ra các bài tập đa dạng về các nghiệp vụ kế toán. Bài tập định khoản, tính toán để giúp việc học bảng hệ thống tài khoản nhanh hơn.
Các bải viết tại danh mục được chia làm 3 loại. Bài tập có lời giải, bài tập tự giải và tổng hợp các bài tập theo công việc kế toán, nghiệp vụ cụ thể.
Một mẹo nhỏ là các bạn hãy làm bài tập có lời giải trước để có cách làm đúng và cũng hiểu dẫn cách làm sau đó mới chuyển sang các bài tập tự giải. Sau khi hoàn thành các bài tập, chuyển sang tổng hợp lại kiến thức tại các bài tổng hợp bài tập.
Chúc các bạn thành công!

Bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh - bài 3 có lời giải

Bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh – bài 3 có lời giải

Luyện tập với bài tập kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh có lời giải được kỹ năng kế toán tổng hợp dưới đây >>>> Tham khảo thêm: Bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh – bài 2 có lời giải Bài tập về kế […]

Bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh - bài 2 có lời giải

Bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh – bài 2 có lời giải

>>>>> Xem thêm: Bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh – bài 1 có lời giải Bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh – bài 2 Đề bài: Tại công ty TNHH Hoàng Lan có số liệu đầu kỳ của các tài […]

Bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh - bài 1 có lời giải

Bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh – bài 1 có lời giải

>>>>> Xem thêm: Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 8 tự giải Học nguyên lý kế toán tốt thì làm và học kế toán thực hành ngoài thực tế mới tốt. Vì vậy, Kỹ Năng Kế Toán gửi bạn đọc bài tập về kế toán […]

Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 8 tự giải

Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 8 tự giải

>>>> Xem thêm: Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 7 tự giải Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – Bài 8 Đề bài: Có số liệu tại một doanh nghiệp sản xuất 2 loại sản […]

Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 7 tự giải

Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 7 tự giải

>>>>> Tham khảo thêm:Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 6 tự giải Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – Bài 7 Đề bài: Công ty TNHH Tiến Đạt chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu […]

Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 6 tự giải

Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 6 tự giải

>>>>>Xem thêm: Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 5 tự giải Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – Bài 6 Công ty TNHH Gia Phát chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, kế toán […]

Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 5 tự giải

Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 5 tự giải

>>>> Xem thêm: Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 4 tự giải Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – Bài 5 Đề bài: Công ty TNHH Gia Phát chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ […]

Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 4 tự giải

Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 4 tự giải

>>>>> Xem thêm: Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 3 tự giải Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – Bài 4 Đề bài: Tại công ty Hoàng Giang có các thông tin, số liệu liên quan […]

Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 3 tự giải

Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 3 tự giải

>>>>> Xem thêm: Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 2 tự giải Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – Bài 3 Tại công ty TNHH Bình Minh có số liệu đầu kỳ của các tài khoản […]

Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 2 tự giải

Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 2 tự giải

>>>>>> Xem thêm: Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 1 tự giải Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – Bài 2 Đề bài: Công ty TNHH Thanh Bình kê khai và nộp thuế GTGT theo phương […]

Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 1 tự giải

Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 1 tự giải

>>>>> Tham khảo thêm: Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 10 có lời giải Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – Bài 1 Đề bài: Công ty TNHH Huy Đạt chịu thuế GTGT theo phương pháp […]

Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 10 có lời giải

Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 10 có lời giải

Để kiểm soát được tình hình bán hàng, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, kế toán cần làm việc với hệ thống các chứng từ về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh. Ở bài viết này, Kỹ năng kế toán sẽ tổng hợp toàn bộ các dạng bài tập […]

Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 9 có lời giải

Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 9 có lời giải

>>>>>> Xem thêm: Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 8 có lời giải Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – Bài 9 Đề bài: Tại công ty Hoàng Giang có các thông tin, số liệu liên […]

Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 8 có lời giải

Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 8 có lời giải

>>>>> Xem thêm: Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 7 có lời giải Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 8 Đề bài: Tại một doanh nghiệp chuyên sản xuất kinh doanh sản phẩm A, […]

Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 7 có lời giải

Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 7 có lời giải

>>>> Xem thêm: Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 6 có lời giải Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – Bài 7 Bài tập: Tại công ty TNHH Gia Huy, kế toán thuế GTGT theo phương […]