Lý Thuyết

Dù trong công việc, học tập hay bất cứ một công việc nào muốn làm tốt chúng ta phải hiểu rõ và nắm chắc lý thuyết về nó, từ đó ta mới triển khai và phát triển theo thực tế, thay đổi cho phù hợp với hiện tại công việc, tuy nhiên vẫn phải giữ lại gốc và làm đúng nguyên tắc.
Đặc biệt với một lĩnh vực đòi hỏi sự chính xác như kế toán càng cần nắm chắc phần lý thuyết, các nguyên tắc, cách hạch toán liên quan đến phần nguyên lý kế toán sẽ được tổng hợp tại chuyên mục này. Cách học cá tài khoản kế toán nhanh nhất, hạch toán nghiệp vụ, nguyên tác hạch toán,…
Mẹo nhỏ là các bạn tìm đọc bài viết nên đọc theo nghiệp vụ, các vẫn để liên quan đến nghiệp vụ đó sẽ giúp các bạn có mạch hơn và không bị rơi rớt kiến thức.
Chúc các bạn thành công!

Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công

Hạch toán chi tiết chi phí sử dụng máy thi công theo Thông tư 200/2014

19/09/2018

Hiện nay với ngày càng nhiều những dự án lớn, quy mô rất lớn, cường độ thi cồn cao, nên việc sử dụng máy móc thi công ngày càng được các nhà thầu ưu tiên.Vì vậy chi phí sử dụng máy thi công là chi phí đặc thù của các doanh nghiệp trong lĩnh vực […]

Hạch toán tài khoản 412

Hạch toán tài khoản 412- Chênh lệch đánh giá lại tài sản theo thông tư 200 của Bộ tài chính

13/09/2018

Để tìm hiểu về cách hạch toán tài khoản 412- Chênh lệch đánh giá lại tài sản theo thông tư số 200/2014/TT-BTC như thế nào? Các nguyên tắc, kết cấu, nội dung và phương pháp kế toán của một số giao dịch kinh tế chủ yếu đối với tài khoản 412 là gì?  Kĩ năng kế […]

Sổ kế toán và hình thức sổ kế toán

Sổ kế toán và hình thức sổ kế toán

17/11/2017

Làm kế toán đồng khởi cũng phải quản lí khối lượng sổ sách rất đồ sộ. Vậy bạn phải làm thế nào để quản lí tốt, để làm đúng quy trình ghi sổ kế toán, và có phương pháp sửa sai sổ kế toán tốt? >>>>>> Xem thêm: Bài tập tổng quan về kế toán – […]

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

17/11/2017

Lãi hay lỗ của một doanh nghiệp được tính toán và xác định trên Tài khoản kế toán như thế nào? Là một kế toán viên, bạn cần hiểu những kiến thức cơ bản nhất ở nội dung này. >>>>> Xem thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 1.Tóm […]

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

17/11/2017

Làm sao để kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm được tốt, không bị sai sót? Bạn cần tính toán theo công thức như thế nào, phương pháp ra sao? Hãy theo dõi những nội dung bên dưới để hiểu vấn đề này. >>>>> Xem thêm: Chứng từ kế toán […]

Chứng từ và kiểm kê

Chứng từ kế toán và kiểm kê

17/11/2017

Kế toán là công việc phải làm rất nhiều trên chứng từ thực tế, kiểm kê là việc mà ngày nào các kế toán viên cũng phải thực hiện. Vì vậy, nếu bạn muốn trở thành kế toán giỏi bạn phải biết cách làm việc trên chứng từ kế toán và kiểm kê tài sản […]

Tính giá các đối tượng kế toán

Tính giá các đối tượng kế toán

17/11/2017

Việc tính giá là nghiệp vụ vô cùng quan đối với bất kì kế toán viên nào. Những nội dung lí thuyết về tính giá các đối tượng kế toán và ôn luyện phần kiến thức dưới dạng các bài tập sẽ giúp bạn hiểu sâu hơn vấn đề này. >>>>> Xem thêm: Tài khoản […]

tài khoản và ghi sổ kép

Tài khoản và ghi sổ kép

17/11/2017

Để hiểu rõ cách phân chia các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng nội dung kinh tế khi làm kế toán ở doanh nghiệp thông qua nội dung tóm tắt và hệ thống câu hỏi ôn luyện chuyên sâu dưới đây. >>>>> Xem thêm: Báo cáo kế toán của doanh nghiệp 1.Tóm tắt […]