Bài viết mới

Phân bổ công cụ dụng cụ

Hướng dẫn cách phân bổ công cụ, dụng cụ

02/07/2019

Như thế nào là công cụ dụng cụ? Khi nào hạch toán là công cụ, dụng cụ; Thời gian phân bổ công cụ, dụng cụ; Cách phân bổ công cụ, dụng cụ như thế nào. Trong bài viết sau kỹ năng kế toán sẽ hướng dẫn chi tiết cách phân bổ công cụ dụng cụ. […]

Các mức xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán

Các mức xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán

02/07/2019

Các mức xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán được quy định đầy đủ và chi tiết trong nghị định 41/2018/NĐ-CP. Các bạn tham khảo và ghi nhớ để tránh mắc phải những sai phạm trong quá trình làm kế toán thực tế. Hành vi vi phạm Mức xử phạt 1. Vi phạm quy […]

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng

24/06/2019

Việc sử dụng hóa đơn điện tử đang dần thay thế hóa đơn giấy và trong thời gian tới bắt buộc các doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy. Sau khi thực hiện các thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thành công, doanh nghiệp […]

Những điều cần biết về kế toán vốn bằng tiền

Những điều cần biết về kế toán vốn bằng tiền

19/06/2019

Tất cả những điều cần biết về kế toán vốn bằng tiền như quy trình kế toán tiền, chứng từ kế toán vốn bằng tiền, tài khoản và ghi sổ kế toán… sẽ được kỹ năng kế toán chia sẻ một cách chi tiết trong bài viết dưới đây. 

Các vấn đề về hóa đơn kế toán cần biết

Các vấn đề về hóa đơn kế toán cần biết

14/06/2019

Là một kế toán bạn sẽ thường xuyên phải tiếp xúc với các loại hóa đơn. Dưới đây là các vấn đề về hóa đơn kế toán cần biết khi làm việc thực tế 1. Khái niệm hóa đơn Theo luật kế toán số 88/2015:  Hóa đơn là chứng từ kế toán do tổ chức, […]

Cách sử dụng các hàm tài chính excel

Cách sử dụng nhóm hàm tài chính trong Excel

13/06/2019

Các hàm tài chính trong excel cung cấp cho bạn các hàm nhằm tính toán về mặt tài chính như: tính tiền đầu tư, tính tiền lợi nhuận. Bài viết dưới đây kỹ năng kế toán sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng các hàm tài chính trên excel này một cách chi tiết. […]

Hạch toán các khoản phải trả nội bộ trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Hạch toán các khoản phải trả nội bộ trong đơn vị hành chính sự nghiệp

18/04/2019

Các khoản phải trả nội bộ phản ánh các khoản nợ phải trả và tình hình thanh toán các khoản này giữa đơn vị cấp trên với đơn vị cấp dưới hoặc giữa các đơn vị cấp dưới với nhau về các khoản thu hộ, chi hộ hoặc các khoản phải nộp cấp trên hoặc […]

Hướng dẫn khai, nộp lệ phí môn bài trong Hộ kinh doanh

Hướng dẫn khai, nộp lệ phí môn bài trong Hộ kinh doanh

16/04/2019

Hộ kinh doanh phải khai lệ phí môn bài một lần khi mới ra hoạt động, kinh doanh, chậm nhất là vào ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh; Trường hợp mới thành lập nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày kể từ […]