Các khoản phụ cấp không tính thuế thu nhập cá nhân

những khoản phụ cấp không tính thuế thu nhập cá nhân

Các khoản phụ cấp không tính thuế thu nhập cá nhân

Để tính được chính xác thuế thu nhập cá nhân của từng công nhân viên, kế toán viên cần biết một số khoản phụ cấp không tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định của nhà nước. Các khoản phụ cấp không tính thuế thu nhập cá nhân sẽ bị loại bỏ khi tính […]