Cách hạch toán tài khoản 131

Cách hạch toán tài khoản 131 phải thu khách hàng theo thông tư 133

Cách hạch toán tài khoản 131 phải thu khách hàng theo thông tư 133

Ở bài viết này, Kỹ năng kế toán sẽ phân tích về cách hạch toán tài khoản 131 – phải thu khách hàng theo thông tư 133 nhằm giúp các bạn định hình rõ hơn về nguyên tắc, nội dung, kế cấu của tài khoản 131. >>>> Xem thêm: Các tài khoản được sử dụng trong […]