gian lận thuế

Mức phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế

Mức phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế

Việc trốn thuế, gian lận thuế là hành vi có mức độ nghiêm trọng cao. Vì thế, những quy định về mức phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế được quy định chặt chẽ và mức phạt được đưa ra với cấp số nhân, tùy thuộc vào mức độ vi phạm. Cụ […]