Hạch toán tiền lương

Tài khoản phải trả người lao động

Hạch toán tài khoản 334 – Phải trả người lao động theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Cách hạch toán Tài khoản 334 – Phải trả người lao động theo thông tư số 200/2014/TT-BTC như thế nào? Cách hạch toán Tài khoản 334 theo thông tư 200/2014/TT-BTC Có thay đổi gì khác so với thông  tư 133/2016/TT-BTC? Các bạn cùng Kĩ năng kế toán tìm hiểu nhé. >>>Xem thêm: Học kế toán […]