hình thức xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo thông tư 166

Với các mức độ vi phạm luật thuế khác nhau sẽ có mức xử phạt vi phạm hành chính thuế khác nhau. Đọc bài viết này, bạn sẽ biết với những trường hợp nào thì phạt cảnh cáo, trường hợp nào phạt tiền. 1. Phạt cảnh cáo Phạt cảnh cáo áp dụng đối với hành […]