Kê khai sót hóa đơn

kê khai hóa đơn bị bỏ sót

Kê khai sót hóa đơn phải xử lí thế nào?

Khi kê khai hóa đơn, nếu kế toán viên kê khai sót hóa đơn thì cần phải có cách xử lí theo đúng quy định của Bộ Tài chính. Vậy cụ thể khi kê khai sót hóa đơn phải xử lí như thế nào? Bài viết này của Kỹ năng kế toán sẽ hướng dẫn […]