luật thuế mới nhất hiện nay

Những điểm đáng chú ý về thuế GTGT năm 2018

Những điểm đáng chú ý về thuế GTGT năm 2018

Những quy định về thuế giá trị gia tăng 2018 có sự thay đổi so với trước. Bài viết dưới đây sẽ chỉ ra những điểm đáng chú ý về thuế GTGT báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp I. Đối tượng không chịu thuế GTGT 1. Thuế GTGT đối với hoạt động vận chuyển hành khách công cộng bằng […]