mức đóng phí môn bài với văn phòng đại diện

phí môn bài

Quy định về mức đóng phí môn bài với văn phòng đại diện

Từ năm 2017, quy định về mức đóng phí môn bài với văn phòng đại diện có sự thay đổi phụ thuộc vào vốn điều lệ của doanh nghiệp. Vậy cụ thể quy định về việc đóng phí môn bài đối với văn phòng đại diện của các doanh nghiệp như thế nào? Chúng ta […]