nghề kế toán

học kế toán tổng hợp ở hà nội

Những quy định mới tác động đến nghề kế toán

Từ năm 2018, Chính phủ và Bộ tài chính có những quy định mới có liên quan và tác động lớn đến nghề kế toán. Với các kế toán viên, những thông tin do Kỹ năng kế toán cập nhật dưới đây chắc chắn sẽ hữu ích với bạn. 1.Quy định về Hóa đơn điện […]