sổ chi phí đầu tư xây dựng

Sổ chi phí đầu tư xây dựng (Mẫu số S52-DN)

Sổ chi phí đầu tư xây dựng (Mẫu số S52-DN)

Doanh nghiệp thường sử dụng mẫu sổ chi phí đầu tư xây dựng theo mẫu S52-DN để theo dõi chi phí đầu tư xây dưng tập hợp cho những dự án công trình và những hạng mục khác từ khi khởi công tới lúc kết thúc, đưa dự án khai thác vào sử dụng. Kỹ […]