TẢI VÀ HƯỚNG DẪN VIẾT BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN MỚI NHẤT

Tải về và Hướng dẫn viết Biên Bản Điều chỉnh Hóa đơn theo Quy định mới nhất

Theo khoản 3, điều 20, thông tư 39, Khi Doanh nghiệp xuất hóa đơn mà bị sai các thông tin như ngày tháng năm, mã số thuế, tên hàng hóa, thuế suất, tiền thuế, tiền hàng … mà hóa đơn đã kê khai thì hai bên phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết […]