thuế nhà thầu

thuế nhà thầu

Thuế nhà thầu áp dụng cho những đối tượng nào

Nhà thầu hiện nay bao gồm các nhà thầu trong các công trình xây dựng, các nhà thầu cung cấp dịch vụ và nhà thầu nước ngoài. Vậy thuế nhà thầu áp dụng cho đối tương nào? Mời bạn tham khảo bài viết dưới đây của Kỹ năng kế toán  I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG THUẾ NHÀ THẦU   […]